LENCANA & BENDERA STAND


LENCANA
BENDERA


Putih Kesantunan akhlak menjadi tunjang utama dan keanggunan budi pekerti pelajar yang di terapkan akan membentuk pelajar yang inovatif dan dinamik.

Kuning :Membangkitkan rasa gembira dan penuh keselesaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga melambangkan persahabatan bagi semua warga sekolah.

Segitiga : Gabungan tiga kelompok yang kuat iaitu sekolah, pentadbiran dan pelajar bagi membentuk organisasi yang berkualiti.